Oud lid worden

Oud-lidmaatschap aanvragen
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Gelukkig hoeft die tijd van gaan bij Unitas S.R. niet heel definitief te zijn, aangezien u door middel van het oud-lidmaatschap nog steeds verbonden blijft met de vereniging. Deze vereniging heeft u als het goed is veel kunnen bieden als onwetend student, die net in het Stichtse aankwam, en later ook een thuis.

Het blijft natuurlijk mooi om deze tijden met enige regelmaat te laten herleven, samen met uw jaarclub, dispuut, commissie of bestuur. Indien u oud-lid wordt, behoudt u het recht om de grond van Symposion te betreden en activiteiten bij te wonen, zij het met een lagere frequentie dan voorheen. U verliest het actief en passief stemrecht, maar kunt op de hoogte blijven van het reilen en zeilen door een halfjaarlijkse nieuwsbrief en lidmaatschap van de reunistenvereniging Iungit Iunctos.

U moet aan de volgende eisen voldoen voor oud-lidmaatschap van Unitas S.R:

- U bent langer dan vijf jaar lid van USR of;
- U bent drie of vier jaar lid en in het bezit van een geldig Bachelordiploma.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u hieronder uw gegevens invullen en het formulier digitaal versturen.

https://goo.gl/forms/B71YAbw8fRvMHVDq1
Uw lidmaatschap is succesvol in een oud-lidmaatschap omgezet indien u per e-mail hiervan een bevestiging hebt ontvangen.

Om in het collegejaar 2016-2017 oud-lid te zijn dient de aanvraag voor het oud-lidmaatschap voor 1 oktober a.s. voldaan te zijn. Alle aanvragen die na 1 oktober 2016 binnen komen, worden verwerkt voor het collegejaar 2017-2018. 

Adreswijziging
Als oud-lid kunt u nog steeds adreswijzigingen blijven doorgeven aan de Senaat via senaat@usr.nl.

Iungit Iunctos
Als u ervoor kiest oud-lid te worden van U.S.R. is een logisch vervolg u aan te sluiten bij haar reunistenvereniging "Iungit lunctos".

Wat doet Iungit Iunctos zoal?
- Iungit organiseert activiteiten voor en door oud-leden;
- Informeert over lopende zaken (via de website en de ledenbrief, per post of digitaal);
- Ondersteunt activiteiten van reunisten en U.S.R. financieel (b.v. het Eeuwfeest in 2011);
- Beheert het oud-leden bestand.

U kunt zich aanmelden door overmaking van een bedrag van €12,50 (of meer) op gironummer r58 5o8 t.n.v. Reunistenvereniging USR "Iungit lunctos". Meer informatie over onze activiteiten is te vinden op onze website: www.iungitiunctos.nl of is te verkrijgen via info@iungit-iunctos.nl

De (adres)gegevens van alle oudleden van U.S.R. worden beheerd door Iungit Iunctos; vanaf dit moment dus ook die van u. U wordt dan ook vriendelijk verzocht wijzigingen door te geven via ledenadministratie@iungitiunctos.nl (of Postbus 5044, 3502 JA UTRECHT) zodat u vindbaar blijft voor andere oud-leden en U.S.R.