Subverenigingen

Ontspanningssubverenigingen

Unitas S.R. kent twee soorten subverenigingen, namelijk studiesubverenigingen en ontspanningssubverenigingen. Deze verbanden organiseren mooie borrels maar voornamelijk activiteiten die gerelateerd zijn aan de subvereniging. Studiesubverenigingen organiseren zo hoofdzakelijk studiegerelateerde activiteiten als lezingen, workshops en uitstapjes.

Ontspanningssubverenigingen houden zich bezig met het organiseren van activiteiten voor mensen met een bepaalde interesse. Zo heeft Unitas S.R. bijvoorbeeld subverenigingen voor mensen die het leuk vinden om te zeilen, dansen, debatteren, paardrijden, muziek te maken, te kaarten of zich uit te leven op het toneel. Ook de ontspanningssubverenigingen hebben ieder hun eigen doelstelling. Binnen Unitas S.R. zijn op dit moment zes ontspanningssubverenigingen actief:

Algemene Debating Club Forsete Wara
Dit is, zoals de naam al verklapt, de debatteersubvereniging. Forsete Wara werd opgericht in 1879 en is de directe voorloper van Unitas S.R. Haar doelstelling kan het best worden omschreven als het bevorderen van de algemene ontwikkeling door het organiseren van debatteeravonden (waaronder een debat voor de gemeenteraadsverkiezingen) en excursies over onderwerpen van maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke aard.

Utrechtse Studenten Toneel Vereniging
De toneelvereniging organiseert ieder jaar een aantal toneelstukken voor de leden en andere geïnteresseerden. Voor mensen die zich onder professionele begeleiding willen bekwamen in het toneelspel, is U.S.T.V. de ideale sub. Je kunt er zelf toneel spelen, maar ook achter de schermen een bijdrage leveren.

U.S.R. Pegasus
Bij Pegasus staat het paardrijden centraal. Er worden rijlessen georganiseerd en af en toe buitenritten. Daarnaast vinden er geregeld borrels en etentjes plaats.

Utrechtse Studenten Bridge Club
U.S.B.C. houdt zich reeds vele jaren bezig met het organiseren van verschillende kaarttoernooien. Hierbij staat bridge met stip op nummer één, maar ook klaverjassen en hartenjagen behoren tot het tijdverdrijf. Voor meer informatie klik hier.

Utrechtse Muziek Gezelschap
Het Utrechts Muziek Gezelschap komt geregeld komt vaak bijeen voor jammsessies en heeft laatst nog een WK lied geschreven en ingezongen in een studio. Tevens vloeit hier de band 'The Goons' uit voort welke voor spetterende optredens tijdens activiteiten van Unitas S.R. zorgt.

Utrechtse Studenten Zeilvereniging Dreghtvaerders
Dit is dè subvereniging voor zeilliefhebbers. Zeilervaring is geen must; tijdens de vele zeilactiviteiten kun je de beginselen van het zeilen van anderen leren. Aangezien het zeilseizoen niet het gehele jaar duurt, worden er ook allerlei ‘droge’ activiteiten georganiseerd in de vorm van borrels en feesten.

Utrechts Dans Gezelschap
Het UDG organiseert danslessen die per 10 weken verschillen. Van Zumba, Hiphop, Modern tot Salsa. Het Utrechts Dans Gezelschap regelt elk blok weer wat anders.

Studiesubverenigingen

Een studiesub is bedoeld voor mensen die allemaal dezelfde studie doen. De meeste studierichtingen binnen de Universiteit en de Hogescholen zijn wel in een sub verenigd. Met je studiesub onderneem je activiteiten die deels studiegerelateerd zijn en deels puur voor de gezelligheid worden georganiseerd. Het contact met ouderejaars die dezelfde studie doen wordt door de leden als heel gezellig en nuttig ervaren. Het biedt een goede manier om tentamens of boeken uit te wisselen en een goed gesprek te voeren over de vraag welke tentamens nu echt heel belangrijk of heel moeilijk zijn! Bovendien word je door het contact met ouderejaars gestimuleerd om zelf ook goede resultaten te behalen bij je studie. Binnen Unitas S.R. zijn de volgende studiesubverenigingen actief:

Geologisch College Miölnir   
Geologie, Geofysica en Geochemie

Veterinair Dispuut Unitas
Diergeneeskunde

Juridisch Dispuut Ius in Unitate
Nederlands Recht

Historisch Literair Genootschap Unitas Gilgamesj
onder andere Letteren, Geschiedenis, Filosofie, Kunstgeschiedenis, Cultureel Maatschappelijke Vorming

Medisch Dispuut Tetracholoi
Geneeskunde, Fysiotherapie, HBO-V, Logopedie

Mercator
Economische georiënteerde studies

Bèta Dispuut Ratio
Bètawetenschappen: onder meer Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Informatica

Geografisch Dispuut Atlas
Fysische Geografie, Sociale Geografie en Planologie

Sociaal-Wetenschappelijk Dispuut Oedipus
onder meer Algemene Sociale Wetenschappen, Psychologie, Pedagogiek, PABO

Disputem Scientiae Biologicae Serengeti
Biologie, Biomedische Wetenschappen

Pharmaceutisch Dispuut Unitas Regius
Farmacie